Δελτίο τύπου: Ενημέρωση ΕΟΠΥΥ περί προγραμματισμένης επίσχεσης εργασίας του εργαστηριακού τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ.: 5294/8-5-2014

Προς Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κ. Κοντό Δημήτριο

                             

Κύριε Πρόεδρε,

Με πρωτοβουλία του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των εκπροσώπων όλων των ιδιωτικών εργαστηριακών δομών (ιδιωτικών εργαστηρίων και διαγνωστικών κέντρων) και κλινικοεργαστηριακών ιατρών της πόλης, όπου και αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή όλων των ιδιωτικών διαγνωστικών μονάδων υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) στην προγραμματισμένη επίσχεση εργασίας του ΕΟΠΥΥ από τις 12/05/2014, που έχει αποφασιστεί και προκηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου.

Η συστηματική υποχρηματοδότηση της ΠΦΥ και η παράνομη «επιστράτευση» των υπηρεσιών υγείας με πρόκληση ανεπανόρθωτης καταναγκαστικής οικονομικής ζημίας των παρόχων, δεν αφήνει κανένα άλλο περιθώριο επιλογής.

Καλείστε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες αποζημίωσης των προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων των ασφαλισμένων, μετά από την κατάθεση από τους δικαιούχους των σχετικών παραστατικών στις αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα  Μαστοράκου                      Γεώργιος  Σκρουμπής

Κοινοποίηση: ΠΕΔΙ Αχαΐας