Δελτίο τύπου – Ενημέρωση για επίσχεση εργασίας ιδιωτικών εργαστηριακών μονάδων με τον ΕΟΠΥΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ.:  8205/8-11-2013

Μετά από την ανένδοτη στάση της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας για την εφαρμογή των μέτρων εξαθλίωσης του έργου των ιδιωτικών εργαστηριακών μονάδων, οι αντίστοιχοι συνδικαλιστικοί φορείς (ΠΟΣΙΠΥ, ΠΑΣΙΔΙΚ) αποφάσισαν ομόφωνα την επίσχεση εργασίας με τον ΕΟΠΥΥ επί αόριστο.

Η κινητοποίηση αυτή κατέστη αναγκαία λόγω της αδιάλλακτης στάσης της πολιτείας για παράνομη επιβολή αυθαίρετων υποτιμολογήσεων και πολλαπλών κουρεμάτων των υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας όσον αφορά τις εργαστηριακές εξετάσεις.

Ο κλειστός ανεπαρκής προϋπολογισμός για την εξυπηρέτηση των πολιτών αντιστοιχεί σε λιγότερο από 30 ευρώ ανά ασφαλισμένο ετησίως.

 Οι ιδιωτικές εργαστηριακές μονάδες εργάζονται σε καθεστώς οικονομικής εξαθλίωσης:

  • Τιμολόγιο ΦΕΚ 1991 υποτιμολογημένο κατά 20%.
  • Παρακράτηση 10% από το τιμολόγιο οφειλής των εργαστηριακών μονάδων λόγω ανεπάρκειας μηχανισμού εκκαθάρισης λογαριασμών από τον ΕΟΠΥΥ.  Επιβολή πληρωμής από τα διαγνωστικά εργαστήρια του κόστους ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών ώστε να εκκαθαριστούν οι δαπάνες.
  • Παράνομη επιβολή αναδρομικής επιστροφής χρήματος κατά 50% (rebate + claw back) χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση του ύψους του κλειστού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τον εργαστηριακό τομέα. Η εφαρμογή του claw back που αναμένεται να σταλεί ως προσωπικό μήνυμα στο e-dapy από εβδομάδα, δεν θα έχει κλιμάκωση που σημαίνει ότι θα εφαρμοστεί ισοπεδωτικά σε συγκεκριμένη ποσοστιαία αναλογία σε όλες τις εργαστηριακές μονάδες για το πρώτο εξάμηνο και θα είναι απαιτητό ως καταβολή μετρητών στον ΕΟΠΥΥ εντός μηνός από τη γνωστοποίησή τους.
  • Με αφορμή τη λήξη των συμβάσεων των ιατρών του ΕΟΠΥΥ στις 31/12/2013, η σύσταση επιτροπής διαπραγμάτευσης έχει στόχο την ισοπεδωτική μειοδοτική πολιτική του Οργανισμού, χωρίς κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον για τη διασφάλιση των όρων ποιότητας στη λειτουργία των διαγνωστικών εργαστηρίων που έχουν ανελαστικές δαπάνες ποιοτικού ελέγχου, βαθμονόμησης και συντήρησης του προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού.
  • Στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ για το 2014, προβλέπεται περαιτέρω σημαντική περικοπή και υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας, απαγορευτική για την εξυπηρέτηση των αναγκών του πληθυσμού και ισοδύναμη με υγεία τριτοκοσμικής χώρας.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών καλύπτει τις κινητοποιήσεις των εργαστηριακών γιατρών και παρέχει την προστασία του σε όλα τα μέλη του έναντι οποιασδήποτε παράνομης ή κακόβουλης πράξης ατομικά ή συλλογικά από την πολιτική ηγεσία ή τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Επίσης θα προβεί στις ενδεδειγμένες νομικές ενέργειες αναίρεσης του αντισυνταγματικού νομικού πλαισίου σε συνεργασία με άλλους ιατρικούς συλλόγους υπό την αιγίδα του ΠΙΣ.

Ζητείται η κατανόηση των ασφαλισμένων για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία τους, καθώς η σχεδιαζόμενη υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και η αποδόμηση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του δημoσίου και ιδιωτικού τομέα θα φέρει καίριο πλήγμα στη διασφάλιση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΝΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ