Δελτίο τύπου – Ενημέρωση ασφαλισμένων σχετικά με το πλαφόν στις εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 8813/2-9-2014

 

Αγαπητέ ασφαλισμένε,

 

Λόγω της εξάντλησης των πόρων του ΕΟΠΥΥ για τις διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις του τρέχοντος έτους, το ταμείο προέβη σε “κούρεμα” των δεδουλευμένων απαιτήσεων των συνεργαζόμενων ιατρών για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2014, αφήνοντας ουσιαστικά ακάλυπτες απαιτητές δαπάνες, που αφορούν αγορά αναλωσίμων αντιδραστηρίων και συντήρηση μηχανημάτων για την αντίστοιχη περίοδο.

Το αίτημα της αύξησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ δυστυχώς, δεν έτυχε θετικής ανταπόκρισης από το Υπουργείο Υγείας.

Με ευθύνη της πολιτείας, τίθενται σε ισχύ συνταγογραφικές οδηγίες και περιορισμοί στην ασφαλιστική κάλυψη των αναγκαίων εργαστηριακών εξετάσεων και ιατρικών πράξεων. Θα αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ ένα μικρό ανώτατο όριο (πλαφόν) ανά εργαστηριακή μονάδα ή κλινικοεργαστηριακό ιατρό το μήνα, το οποίο εκτιμάται ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ασφαλισμένων, διότι αντιστοιχεί περίπου στο 1/3 της σημερινής ζήτησης υπηρεσιών υγείας στον ιδιωτικό τομέα.

Εφεξής, λοιπόν, λίγες εξετάσεις και ιατρικές πράξεις θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ στον ιδιωτικό τομέα, ενώ για τις υπόλοιπες θα εκδίδεται παραπεμπτικό το οποίο θα αναγράφει “δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ σε ιδιώτη πάροχο”.

Για την εκτέλεση αυτών, θα απευθύνεστε στις δημόσιες δομές ( ΠΕΔΥ, ΕΣΥ ) ή στον ιδιωτικό τομέα, με ατομική δαπάνη.

Εάν επιθυμείτε εξυπηρέτηση μέσω κάλυψης ΕΟΠΥΥ, θα πρέπει να προβείτε σε τηλεφωνική επικοινωνία για εξασφάλιση ραντεβού στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά ιατρεία και εργαστήρια.

Υπενθυμίζεται ότι η χρέωση σε ατομικό βιβλιάριο ΕΟΠΥΥ για κάλυψη άλλων ανασφάλιστων πολιτών ή μη καλυπτόμενων εξετάσεων είναι παράνομη και διώκεται ποινικά.

Συστηματικοί έλεγχοι από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες και από την ΥΠΕΔΥΦΚΑ, που θα ανακαλύψουν τέτοιου είδους παράνομες πρακτικές, μπορεί να επισύρουν χρηματικά πρόστιμα χιλιάδων ευρώ, για τους ασφαλισμένους και τους ιατρούς.

Ζητούμε την κατανόηση των ασφαλισμένων συμπολιτών μας για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία τους.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                 Γεώργιος Σκρουμπής

Δελτίο τύπου – Ενημέρωση ασφαλισμένων σχετικά με το πλαφόν στις εργαστηριακές εξετάσεις και ιατρικές πράξεις