Δελτίο τύπου – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Αριθ. Πρωτ.:1398

Πάτρα: 1-2-2016

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών συμμετέχει ενεργά στις κινητοποιήσεις που έχει προκηρύξει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μαζί με τους άλλους επιστημονικούς φορείς, κατά του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, το οποίο προκαλεί σοβαρά ρήγματα στη λειτουργία της Δημόσιας Υγείας.

Τη Δευτέρα 01/02 και την Τετάρτη 03/02, οι ιατροί του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα απέχουν από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και θα εκδίδουν μόνο ιδιόχειρα παραπεμπτικά.

Την Πέμπτη 04/02 απεργούν όλα τα ιδιωτικά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα/εργαστήρια, ΠΕΔΥ, κέντρα υγείας και τα Νοσοκομεία για τακτικά ραντεβού και με προσωπικό ασφαλείας για τις έκτακτες και επείγουσες ανάγκες.

 

Καθώς η καταγεγραμμένη πρόθεση για συμμετοχή των ιατρών στην απεργία της Πέμπτης είναι ιδιαίτερα μεγάλη, καλούνται οι πολίτες να προβούν σε μεταφορά των προγραμματισμένων τους ραντεβού σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

 

Ζητούμε την κατανόηση των πολιτών για την ενδεχόμενη ταλαιπωρία τους.

 

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή επείγοντος περιστατικού, επικοινωνήστε άμεσα με το θεράποντα ιατρό σας.

       Η   Πρόεδρος                              Ο Αντιπρόεδρος                   Ο   Γραμματέας

 

 

Άννα    Μαστοράκου                 Γεώργιος   Σκρουμπής             Γεώργιος   Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ σε pdf