Δελτίο τύπου: Δυσλειτουργία Επιτροπών των Κέντρων Εκτίμησης και πιστοποίησης αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ αρ. Πρωτ..:  3574/19-4-2013

Προς

κ. Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αγ. Κων/νου 8

102 41  ΑΘΗΝΑ

Ενάμιση χρόνο μετά την έναρξη λειτουργίας των Κ.Ε.Π.Α., των  Κέντρων Εκτίµησης και Πιστοποίησης Αναπηρίας, που υπάγονται στο ΙΚΑ, έχει αποδειχτεί έμπρακτα ότι με το υπάρχον σύστημα είναι αδύνατη η εξυπηρέτηση των ανάπηρων πολιτών, αφού κατά την μακροχρόνια ακροαματική ιατρική διαδικασία, οι πολίτες με ειδικές ανάγκες στερούνται των υπηρεσιών ή των οικονομικών βοηθημάτων που τους παρέχει η Πολιτεία, λόγω έλλειψης εξεταστών ιατρών. Ψυχίατροι,  νευρολόγοι  και  καρδιολόγοι είναι  οι  ειδικότητες  µε  τη µεγαλύτερη  έλλειψη.  Αποτελούν το  25%  του  συνόλου  των  γιατρών και  εξυπηρετούν  το  80%  των  εξεταζόµενων. Επιπρόσθετα έχει διαπιστωθεί και καταγγελθεί από τον Πανελλήνιο  Ιατρικό  Σύλλογο, η ελλειπής εκπαίδευση όσων στελεχώνουν τις υγειονομικές επιτροπές,  η οποία διαρκεί μόλις 3 ώρες.

Πολύµηνες καθυστερήσεις κρατούν σε οµηρία 57000 ασθενείς,  των οποίων τα  επιδόµατα  κόβονται  µέχρι να επαναξιολογηθούν:  Γραφειοκρατία, ανορθολογικές  αξιολογήσεις που προκαλούν  ενστάσεις  επί ενστάσεων, προχειρότητες  και κενά στη στελέχωση των υγειονομικών επιτροπών αποτελούν καθημερινό φαινόμενο δυσλειτουργίας.

Επίσης τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις βιώνουν την άδικη συμπεριφορά της πολιτείας που ενώ ορθά προσπαθεί να εντοπίσει τις περιπτώσεις πλασματικών αναπηριών, ταυτόχρονα εφαρμόζει ισοπεδωτική πολιτική περικοπών στις συντάξεις, στα επιδόματα και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, που αντιβαίνουν στους κανόνες ορθής άσκησης πολιτικής υγείας.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με ειδική έκθεσή του αναδεικνύει τις σοβαρές αδυναμίες που παρουσιάστηκαν κατά τη λειτουργία του ΚΕ.Π.Α., το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την ενιαία εκτίμηση της αναπηρίας για όλους τους πολίτες και για το σύνολο των παροχών που συνδέονται με την αναπηρία. Ειδικότερα, από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.Π.Α., το Σεπτέμβριο του 2011 και μέχρι τις 11-02-2013 ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξετάσει σημαντικό αριθμό αναφορών πολιτών, που υπερβαίνει τις 350.

Η Ανεξάρτητη Αρχή επισημαίνει την αναγκαιότητα για λήψη βελτιωτικών νομοθετικών και οργανωτικών πρωτοβουλιών, ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή λειτουργία των επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., σε συνεργασία με τους φορείς που καλούνται βάσει των γνωματεύσεων των επιτροπών να χορηγήσουν κοινωνικές παροχές ή διευκολύνσεις στα άτομα με αναπηρία, σύμφωνα πάντα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

Ζητούμε:

  1. Να επισπευθεί η διαδικασία προκήρυξης των ιατρών που θα ενδυναμώσουν τη στελέχωση των επιτροπών στα Κ.Ε.Π.Α βάσει της Υπουργικής απόφασης υπ’αριθμόν ΦΕΚ 689Β’ 26/03/13). Να επαναπροσδιοριστεί η αμοιβή του ιατρού ανά πράξη και περίπτωση και σύμφωνα με το παραγόμενο έργο. Το αντίτιμο της ιατρικής πράξης πρέπει να είναι αξιοπρεπές, με ανταπόδοση μέρους της αξίας του πληρωτέου παράβολου (45 ευρώ) του πολίτη που προσφεύγει στα Κ.Ε.Π.Α.
  2. Να προηγηθεί συστηματική εκπαίδευση των ιατρών των επιτροπών και των διοικητικών υπαλλήλων των Κ.Ε.Π.Α.
  3. Να επισπευθεί η  νομοθετική πρωτοβουλία εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας, περί παράτασης της καταβολής σύνταξης και προνοιακού επιδόματος προκειμένου να μη μένουν χωρίς πηγή εισοδήματος άτομα με αναπηρία, το διάστημα που περιμένουν να κριθούν από τις υγειονομικές επιτροπές του Κ.Ε.Π.Α.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο στόχος της Πολιτικής Ηγεσίας πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και η επίλυση του μεγάλου θέματος των ΚΕΠΑ, με την ενδυνάμωση της ποιότητας των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

Η λογική της ισοπεδωτικής απαξίωσης του ιατρικού έργου και της υποβάθμισης των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και η λογική των άκριτων περικοπών δημοσιονομικού χαρακτήρα με τη συνεπακόλουθη υποβάθμιση, ταλαιπωρία και της ενοχοποίηση των ΑΜΕΑ έχει αποτύχει παταγωδώς και θα οδηγήσει για άλλη μία φορά στην αποτυχία του συστήματος και στη δικαιολογημένη κοινωνική έκρηξη.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου             Γεώργιος Σκρουμπής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Ιατρικοί Σύλλογοι, ΠΙΣ

Βουλευτές

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (ΚΕ.Π.Α.)

ΦΕΚ Προκήρυξης θέσεων ΚΕΠΑ