Δελτίο τύπου για τη λειτουργία του Κοινωνικού Ιατρείου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αριθ. Πρωτ.: 1707
Πάτρα: 13-2-2013

Το Κοινωνικό Ιατρείο Ενηλίκων και το Παιδιατρικό Κοινωνικό Ιατρείο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών λειτουργούν και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους έχοντες ανάγκη συμπολίτες μας, αθόρυβα και ουσιαστικά, από έτους. Η απόφαση για τη δημιουργία τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ήταν ομόφωνη και η λειτουργία τους στηρίζεται στην εθελοντική και ανιδιοτελή προσφορά ιατρών – μελών μας.
Την απόφαση δημιουργίας και λειτουργίας από τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών των Κοινωνικών Ιατρείων του, στήριξαν η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών και η Ε.Ι.Ν.Α., καθώς και άλλοι φορείς (Δήμος Πατρέων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), τους οποίους και ευχαριστούμε. Οι διαχεόμενες φήμες περί του «ιδιοκτησιακού  καθεστώτος» από συνεργαζόμενους φορείς και παρατάξεις, προσβάλλουν την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και ακόμα περισσότερο τους ιατρούς – μέλη μας.
Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν, εκ νέου, ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών δε «συμμετέχει» στη λειτουργία των Κοινωνικών Ιατρείων, αλλά τα ίδρυσε και τα λειτουργεί, με την εθελοντική προσφορά μελών του και τη συμπαράσταση άλλων φορέων της Πάτρας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Η  Πρόεδρος
Άννα Μαστοράκου
Ο Γραμματέας
Γεώργιος Σκρουμπής