Δελτίο τύπου για πράξεις αποτρίχωσης με χρήση μηχανήματος laser

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 4401/3-5-2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών εκ της αρμοδιότητάς του στο θέμα της περιφρούρησης της δημόσιας υγείας και με αφορμή την πρόσφατα εκδοθείσα υπ’ αρ. 1517/19-4-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, οφείλει να πληροφορήσει τους χρήστες υπηρεσιών αποτρίχωσης με μηχανήματα laser, προκειμένου να γνωρίζουν σε έκταση το θέμα, ότι η αποτρίχωση με μηχανήματα λέιζερ (laser) διενεργείται από: α) ειδικευμένους ιατρούς ειδικότητας Δερματολογίας & Πλαστικής Χειρουργικής και β) κατόχους πτυχίου του Τμήματος Αισθητικής – Κοσμητολογίας των ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή πτυχίου ισότιμου και αντίστοιχου της αλλοδαπής.

Παρακαλούνται οι πολίτες που έχουν λάβει ή πρόκειται να λάβουν υπηρεσίες με χρήση τέτοιων μηχανημάτων από λοιπούς επαγγελματίες, να ενημερώνουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (για ιατρούς τον Ιατρικό Σύλλογο) προκειμένου να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι για την τήρηση της νομοθεσίας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άννα Μαστοράκου                       Γεώργιος Πατριαρχέας