Δελτίο Τύπου για γνωστοποίηση άμεσα του χρονοδιαγράμματος πληρωμών των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ιατρικό κόσμο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 26/3/2013

Αρ. Πρωτ. :2819

Πάτρα: 26-3-2019

Προς
ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΟΠΥΥ

Κύριο Παπαγεωργόπουλο

 Κε Πρόεδρε,

Μετά από την υπ’αριθμόν πρωτ. Δ/ΣΗ ΔΑΥΥ Φ1/8 (13-03-2013) εγκυκλίου του ΕΟΠΥΥ προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (ΦΚΑ), μας γνωστοποιήθηκε από τα πρώην ταμεία ότι δεν έχει προκύψει ενεργοποίηση των διαδικασιών αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιατρούς, λόγω έλλειψης περαιτέρω σαφών οδηγιών και εντολών έναρξης της διαδικασίας από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.

Τα κύρια ερωτήματα που έχουν ανακύψει έχουν να κάνουν με τη διαδικασία (λογισμικό) και τον τρόπο του λογιστικού ελέγχου ανάλογα με τον ΦΚΑ, τον υπολογισμό των προκαταβολών και των «κουρεμάτων», τις οδηγίες έκδοσης φορολογικών (ή πιστωτικών) παραστατικών με τα ακριβή ποσά και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Η ρητή δέσμευση του πρωθυπουργού της χώρας για την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ιατρούς λήγει σε πέντε ημέρες (31/03/2013) και οι ΦΚΑ βρίσκονται σε πλήρη αμηχανία εκτέλεσης των γενικόλογων οδηγιών που έλαβαν από τον ΕΟΠΥΥ με το χαρακτήρα του «επείγοντος».

 

Θα πρέπει να γνωστοποιήσετε άμεσα το χρονοδιάγραμμα πληρωμών των ληξιπροθέσμων οφειλών προς τον ιατρικό κόσμο.

Το τελευταίο αποτελεί εκ των ουκ άνευ προϋπόθεση για την υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης. Η παραίτηση των ιατρών από τα έννομα δικαιώματά τους δεν μπορεί να είναι προαπαιτούμενο εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής με σαφή χρονοδιαγράμματα.  

Πρέπει να σας είναι απόλυτα κατανοητό ότι δεν είναι ανεκτή η οποιαδήποτε καθυστέρηση αποδέσμευσης των χρηματικών ποσών για την αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων οφειλών προς ιατρούς μετά από 2,5 χρόνια αναμονής.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωσή μας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     

Άννα  Μαστοράκου                                    

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος  Σκρουμπής

 

 Κοινοποίηση: 

Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογος

Ιατρικοί Σύλλογοι χώρας

Μέλη μας που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα

Μ.Μ.Ε.