Δελτίο τύπου: Βιογραφικό 3 αστέρων για μία ζημιογόνο σύμβαση οικογενειακού ιατρού με ΕΟΠΥΥ

ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 614/25-1-2018

 

Πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη χθες στα γραφεία του ΙΣΠ με τους οικογενειακούς ιατρούς της πόλης με θέμα την πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΕΟΠΥΥ.

Σε μία εποχή που 18.000 ιατροί έχουν εγκαταλείψει μαζικά τη χώρα προς αναζήτηση αξιοπρεπών όρων άσκησης ιατρικού έργου, ο θεσμός του οικογενειακού ιατρού εγκαινιάζεται μέσω προκήρυξης σύμβασης ΕΟΠΥΥ με απαιτήσεις βιογραφικού «υψηλών προδιαγραφών» και αμοιβή με το καταπληκτικό ποσό των 0,72 ευρώ ανά ασθενή το μήνα !! Τόσο αξιολογείται το βαρυσήμαντο ιατρικό έργο ΠΦΥ, για την πλήρη κάλυψη του πληθυσμού ευθύνης και για υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας, πρόληψης, προαγωγής υγείας, δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου υγείας, έκδοσης πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, χειρισμού και ρύθμισης χρονίως πασχόντων ασθενών κλπ.

Ο θεσμός εισάγει προβληματική ιατρική κάλυψη για μεγάλο πληθυσμό ευθύνης (2250 ενήλικες /1500 παιδιά), με εξευτελιστική αποζημίωση για τους ιατρούς.

Η υποχρεωτική εγγραφή του πολίτη στον οικογενειακό ιατρό της περιοχής όπου κατοικεί και η αποστέρηση του δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης στον ιατρό επιλογή του, θα δημιουργήσουν σημαντικά εμπόδια στην ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ.

Εκ των προδιαγραφών του νόμου και τα πληθυσμιακά κριτήρια που θέτει, προκύπτει ανάγκη για πάνω από 500 ραντεβού το μήνα ανά συμβεβλημένο ιατρείο, με υποχρεωτική γραμματειακή/νοσηλευτική υποστήριξη, εκτυπωτικά έξοδα, τηλεφωνική κάλυψη, Internet, καθαριότητα χώρου, αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, κλπ, δηλ με κόστος λειτουργίας του ιατρείου που προφανώς υπερβαίνει την προβλεπόμενη αμοιβή της σύμβασης, μετά φόρων και ΕΦΚΑ.

Διαπιστώνεται επίσης αιφνιδιαστικός αποκλεισμός από τη σύμβαση ιατρών άνω των 65 ετών και ιατρών που εξυπηρετούσαν ασθενείς σε ευρύτερες περιοχές του Νομού Αχαίας όπως η Κάτω Αχαία και το Ρίο.

Αναλύοντας τα αριθμητικά δεδομένα της προκήρυξης του ΕΟΠΥΥ και της διαπιστωτικής πράξης της 6ης ΥΠΕ για τους τομείς Π.Φ.Υ. (το.Π.Φ.Υ) και κάνοντας αντιπαραβολή με τον πληθυσμό υπό κάλυψη και τον αριθμό των υπηρετούντων ιατρών, προκύπτουν σημαντικές αναντιστοιχίες οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικά κενά στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη δημόσια υγεία.

Η μεγάλη πλειοψηφία των παρισταμένων συμβεβλημένων/πιστοποιημένων οικογενειακών ιατρών εκδήλωσαν την πλήρη αντίθεσή τους στο νέο πλαίσιο και πρόθεση άρνησης συμμετοχής στη νέα σύμβαση.

Την ίδια άποψη εξέφρασαν οι νέοι ιατροί (πιστοποιημένοι), οι οποίοι εναντιώνονται στην απαξίωσή τους, παραμένοντας σθεναρά εκτός σύμβασης.

Ποιο είναι το μέλλον μίας μεταρρύθμισης ΠΦΥ που δημιουργεί εξαθλιωμένους επαγγελματικά ιατρούς και ταλαίπωρους ασφαλισμένους;

 

    Η Πρόεδρος                                          Ο Αντιπρόεδρος                            Ο Γραμματέας

 

Άννα   Μαστοράκου                             Γεώργιος   Σκρουμπής                Γεώργιος   Πατριαρχέας

 

614-25.1.2018 Δελτίο τύπου-Βιογραφικό 3 αστέρων για μία ζημιογόνο σύμβαση οικογενειακού ιατρού με ΕΟΠΥΥ