Δελτίο Τύπου: Αποκατάσταση συνταγογραφικής κάλυψης σε νεφροπαθείς

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 9734/10-9-2014

Προς Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κ. Κοντό Δημήτριο

                             

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση συνταγογραφικής κάλυψης σε νεφροπαθείς

 

κ. Πρόεδρε,

 

Κατά την  πρόσφατη Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2243 B, 2247B) διαπιστώνεται αποκλεισμός ασφαλιστικής κάλυψης κατά τη συνταγογράφηση από ιατρούς νεφρολόγους, των εξής εργαστηριακών εξετάσεων: Ακτινογραφία θώρακος και  ΝΟΚ , IVP, Αξονική τομογραφία, σπινθηρογράφημα νεφρών, μαγνητική τομογραφία, μαγνητική αγγειογραφία νεφρικών αρτηριών και Triplex αρτηριών άνω άκρων. Οι εξετάσεις αυτές είναι άμεσα σχετιζόμενες με την ειδικότητα της Νεφρολογίας, άκρως απαραίτητες για την επίλυση των προβλημάτων νεφροπαθών στην καθ’ ημέρα κλινική πράξη αλλά και απαραίτητες για την ολοκλήρωση προμεταμοσχευτικού ελέγχου και διενέργεια A-V επικοινωνίας.

Παρακαλούμε για την άμεση αποκατάσταση της συνταγογραφικής κάλυψης των χρόνιων νεφρολογικών ασθενών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                                     Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                                       Γεώργιος Σκρουμπής

Δελτίο τύπου – Αποκατάσταση συνταγογραφικής κάλυψης σε νεφροπαθείς