Δελτίο Τύπου: Απαράδεκτη η ποινικοποίηση του μενού επιλογής από τους κλινικούς ιατρούς κατά τη συνταγογράφηση δραστικής ουσίας – παραμένει άλυτο το πρόβλημα του όγκου γενοσήμων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ.: 10775/10-11-2015

κ. Υπουργέ,

παρά τις δεσμεύσεις σας, περί διαρκούς διαβούλευσης και έλλειψης αιφνιδιασμών από πλευράς Υπουργείου κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 23/10/2015 με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ, διαπιστώσαμε με έκπληξη την απόφαση μέτρων παρέμβασης και ποινικοποίησης της ιατρικής πράξης, γεγονός που έχει προκαλέσει γενικευμένο αρνητικό αντίκτυπο στην ιατρική κοινότητα:

 Η εφαρμογή της Υπουργικής απόφασης (υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 2332 Β)’ δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα που έχουν φέρει σε αμηχανία τους κλινικούς ιατρούς, καθώς:

 • καθιερώνονται χρηματικά πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ για το μενού επιλογής (γενόσημο / πρωτότυπο)  της δραστικής ουσίας από τον ιατρό στο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο δεν έχει κανένα αντίκτυπο στην καθημερινή πρακτική, καθώς η εκτύπωση της συνταγής πραγματοποιείται βάσει δραστικής ουσίας και η επιλογή του σκευάσματος αφορά το φαρμακοποιό και τον πολίτη.
 • από την ΗΔΙΚΑ υπάρχει διαβεβαίωση ότι ο στόχος των γενόσημων υπολογίζεται με βάση το μενού που επέλεξε ο ιατρός στο ηλεκτρονικό σύστημα προκειμένου να καθορίσει την δραστική ουσία που επιθυμεί να συνταγογραφήσει. Ωστόσο, υπάρχουν μαρτυρίες ιατρών που έχουν ελέγξει το σύστημα χρέωσης, και αναφέρουν ότι εξαρτάται από την εκτέλεση, σε μερικές κατηγορίες φαρμάκων.
 • υπάρχουν πολλά λάθη στην κατηγοριοποίηση των φαρμάκων, στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης:
 1.      υπάρχουν θεραπευτικές κατηγορίες φαρμάκων που έχουν στόχο για χρήση   γενοσήμων κάποιο ποσοστό (π.χ. 20%), χωρίς στη συγκεκριμένη κατηγορία να κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά γενόσημο, γεγονός που χρεώνεται μερικές φορές αυτόματα ως παρέκκλιση από τη συνταγογράφηση γενοσήμων,
 2.    λογίζονται φάρμακα πρωτότυπα ως γενόσημα και το αντίθετο,

                   iii.    καινούργια πρωτότυπα φάρμακα που αποτελούν νέα θεραπευτική κατηγορία προσμετρώνται μαζί με παλαιότερα με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται τελείως η όποια προσπάθεια για καθορισμό και υπολογισμό ποσοστών.

 • Σε ορισμένες κατηγορίες, η εφαρμογή της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης οδηγεί σε θεραπευτικές αποφάσεις
 1. που αντιβαίνουν στις επίσημες επιστημονικές κατευθυντήριες οδηγίες ή
 2. προκαλούν αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης και όχι μείωση αυτής.
 • Από το σύστημα της ΗΔΙΚΑ δεν αναφέρεται η συνολική παρέκκλιση από τη συνταγογράφηση γενοσήμων παρά μόνο ανά κατηγορία, γεγονός που κατακερματίζει την ιατρική πράξη και αποκρύπτει την πραγματική συνολική εικόνα, καταστρατηγώντας τους κανόνες διαφάνειας και σεβασμού στα δικαιώματα του κλινικού ιατρού να μην υποστεί άδικες διώξεις.

Εκδηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας με το ψηφισθέν μέτρο, καθώς :

 • αποτελεί πράξη κατάφωρης παρέμβασης και παραβίασης της επιστημονικής ελευθερίας κατά την άσκηση της ιατρικής, που περιγράφεται στο άρθρο 3. 4 του κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (Νόμος 3418 Φ.Ε.Κ. Α΄287/28-11-2005),
 • ποινικοποιείται μία επιλογή στον υπολογιστή του θεράποντος που δεν έχει πραγματικό αντίκτυπο στην καθημερινή πρακτική,
 • αποτελεί απόφαση απαξίωσης του ιατρικού έργου με δημιουργία ανυπολόγιστων παρενεργειών στην κλινική ιατρική άσκηση.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος               Ο Αντιπρόεδρος                    Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου       Γεώργιος Σκρουμπής         Γεώργιος   Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου 10-11-2015 σε pdf.