Δελτίο τύπου: Αντιμετώπιση ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, ως «επιχειρηματίες» με υποχρεώσεις αλλά χωρίς δικαιώματα

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Ανοικτή επιστολή προς Υπουργό Ανάπτυξης Κο. Χατζηδάκη και Υφυπουργό Ανάπτυξης Κο. Μη

ταράκη

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών, ως «επιχειρηματίες» με
υποχρεώσεις αλλά χωρίς δικαιώματα.
Αξιότιμοι,
Σύμφωνα με την ενημέρωση που λάβαμε από το συντάκτη (κ. Χελιώτη) της υπ’αριθμόν 4/
28.11.2012 αγορανομικής διάταξης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 3313/12-12-2012, η
υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας αφορά και τα ιδιωτικά ιατρεία, εργαστήρια ή κλινικές ως
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, παρόλο που αποτελούν επιχειρήσεις με μη τιμολογημένη
παροχή υπηρεσιών.
1. Θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση όλων των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών την έκδοση
αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, καθώς και την υποχρέωση της πολιτείας να ελέγχει και
αναλόγως να τιμωρεί όποιους παρανομούν. Θεωρούμε όμως άκρως προσβλητικό για
τους ασφαλισμένους / ασθενείς να θεωρούνται «καταναλωτές» και τα ιατρεία
«εμπορικές επιχειρήσεις».

2. Και ενώ προβλέπονται για τους ελευθεροεπαγγελματίες ιατρούς υποχρεώσεις που
αρμόζουν σε εμπορικές επιχειρήσεις, διαμαρτυρόμαστε έντονα για το ότι δεν υπάρχει
πρόβλεψη για τη συμμετοχή τους στο αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Από το
πρόγραμμα επιδοτήσεων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απουσιάζουν παντελώς οι
επιχειρήσεις με αντικείμενα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Προφανώς η αναμενόμενη
ανάπτυξη της χώρας δεν έχει στην ατζέντα της τις υγειονομικές υπηρεσίες,
αφήνοντας για μία φορά ακάλυπτες τις ανάγκες των ασφαλισμένων και μετατρέποντας
τους ιατρούς, ιδίως τους νέους, σε επιστημονικούς και οικονομικούς μετανάστες.
Είναι εξάλλου ευρέως γνωστή η οικονομική ασφυξία του ιατρικού κλάδου από την
πολυετή στάση πληρωμών των πρώην ταμείων και του ΕΟΠΥΥ.
3. Κατακρίνουμε τον πολιτικό σχεδιασμό της μετάλλαξης των επαγγελματιών υγείας σε
επιχειρηματίες με “πεντάστερες” υποχρεώσεις και “πέμπτης κατηγορίας”
δικαιώματα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Άννα Μαστοράκου

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεώργιος Σκρουμπής

Κοινοποίηση:
1. ΜΕΛΗ ΜΑΣ
2. ΠΙΣ
3. ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
4. ΜΜΕ