Δελτίο τύπου – Αιτήματα Γενικής Συνέλευσης του ΙΣΠ της 5ης Ιουλίου 2023

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 2968/6-7-2023

Αιτήματα Γενικής Συνέλευσης του ΙΣΠ

Στις 5/07/2023 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση του ΙΣΠ.

Μετά τη λήξη της μνημονιακής περιόδου και την αναμενόμενη αναβάθμιση της επενδυτικής βαθμίδας της χώρας, απαιτείται η άμεση αποκατάσταση όλων των περικοπών και των αδικιών που υπέστη ο κλάδος τόσο του Δημοσίου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα.

Ζητάμε:

 • Γενναία αύξηση του προϋπολογισμού για την υγεία
 • Αθρόες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού, με ταχείες διαδικασίες κρίσεων ιατρών ΕΣΥ. Άρση των χρόνιων μετακινήσεων για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών του ΕΣΥ. Κάλυψη των κενών που υφίστανται τα Νοσοκομεία όμορων νομών.
 • Στελέχωση του ΕΚΑΒ με μόνιμο, εξειδικευμένο και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
 • Αναβάθμιση του ιατρικού μισθολογίου του ΕΣΥ με άρση μνημονιακών περικοπών και ειδική φορολογική αντιμετώπιση
 • Ενδυνάμωση της κρατικής και της δημόσιας ΠΦΥ.
 • Αξιοπρεπείς όρους εργασίας στις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ. Πλήρη κατάργηση και διαγραφή του τεχνητού χρέους clawback από τον ΕΟΠΥΥ. Επισημαίνεται ότι οι επιστήμονες ελευθεροεπαγγελματίες εργαστηριακοί / κλινικοεργασητριακοί ιατροί τελούν σε καθεστώς χρεοκοπίας από τις υφιστάμενες περικοπές και απαράδεκτους καταλογισμούς της υπερβάλλουσας δαπάνης των ασφαλισμένων, σε αυτούς.
 • Ισότιμα ποιοτικά κριτήρια δημόσιου – ιδιωτικού τομέα με επιστημονική βάση και όχι κατά παραγγελία διαφόρων συμφερόντων.
 • Εξεύρεση νέων ευκαιριών αξιοπρεπούς εργασίας για τους νέους ιατρούς με άρτια, αξιοπρεπή και συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση προς αποφυγή του brain drain.
 • Μείωση του χρόνου αναμονής για ειδίκευση νέων ιατρών.
 • Αξιοπρέπεια στις συντάξεις των υγειονομικών
 • Εκτέλεση φαρμάκων αποκλειστικά με ηλεκτρονική συνταγή.
 • Ιατρική πράξη αποκλειστικά από ιατρούς με δικλίδες ασφαλείας στον έλεγχο των ΑΜΚΑ των ασθενών.

 

Η Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου           Γεώργιος Πατριαρχέας