Δελτίο τύπου: Άρνηση ΙΣΠ συνεργασίας με Ι.Ε.Ε. – προσφυγές κατά επιστροφών χρήματος – νέες συμβάσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ.: 294/9-1-2013

Προς Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ

Κο Κοντό Δημήτριο

Αθήνα

 

Κε Πρόεδρε,

Λάβαμε γνώση του προσωπικού μηνύματος που στάλθηκε στους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την «υποχρέωση» σύναψης σύμβασης με τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες (Ι.Ε.Ε.) και το απορρίπτουμε ως μη σύννομο, καταχρηστικό και εκβιαστικό.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών έχει αιτηθεί κατά επανάληψη, εξαίρεση από το καθεστώς των Ι.Ε.Ε., θεωρώντας ότι:

α. Ο ελεγκτικός μηχανισμός αποτελεί υποχρέωση και αρμοδιότητα των Περιφερειακών Διευθύνσεων (ΠΕ.ΔΙ.) του ΕΟΠΥΥ.

β. Οι ΠΕ.ΔΙ. είναι κατάλληλα επανδρωμένες και με επαρκή εμπειρία για την πλήρη εκκαθάριση των παραστατικών της ανοικτής και κλειστής περίθαλψης.

γ. Υπάρχουν σημαντικά νομικά και διοικητικά κενά που καταστούν έωλη την όλη διαδικασία. Αδιευκρίνιστα είναι τα θέματα που αφορούν την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των υπό έλεγχο ασφαλισμένων και την έγκριση των αντίστοιχων ενταλμάτων από το ελεγκτικό συνέδριο.

δ. Οι ελεγκτικές εταιρείες δεν έχουν δώσει σαφείς πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς πληρωμής και το επιτελούμενο έργο.

ε. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για καθεστώς διαιτησίας ή δευτεροβάθμιο όργανο ενστάσεων.

στ. Δεν έχει προκύψει εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ σαφής διαχωρισμός των όρων ελέγχου της ανοικτής (κλινικοεργαστηριακοί και εργαστηριακοί γιατροί) και της κλειστής περίθαλψης (ιδιωτικές κλινικές), με αποτέλεσμα το οικονομικό τίμημα των παρόχων να ανεβαίνει σε δυσθεώρητα επίπεδα για τον απλό έλεγχο της ανοικτής περίθαλψης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών έχει καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο Συμβούλιο Επικρατείας για το παράνομο καθεστώς επιστροφών χρήματος και έχει προβεί σε ομόδικη κατάθεση ατομικών προσφυγών των εργαστηριακών και κλινικοεργαστηριακών γιατρών του Νομού Αχαίας. Παράλληλα έχει αναλάβει να υποστηρίξει με ευνοϊκούς όρους τις προσφυγές άλλων Ιατρικών Συλλόγων.

Υπενθυμίζεται ότι οι συσσωρευμένες οικονομικές υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ είναι εξαιρετικά πολλές με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ (τελευταίο τετράμηνο του 2011), ΤΑΥΤΕΚΩ, Οίκο Ναύτου, ΕΤΑΑ, ΤΣΑΥ, κλπ να εκκρεμούν ακόμη. Παρακαλείστε να μας γνωστοποιήσετε άμεσα το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών αυτών.

Τέλος, με το χαρακτήρα του επείγοντος οφείλετε να απαντήσετε εάν οι συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τα Ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ( ΙΔΕ ) που έληξαν στις 31-12-2013 έχουν παραταθεί ή όχι,  διότι στον πρόσφατο Ν. 4223 /2013 προβλέπεται η παράταση των συμβάσεων μόνο των θεραπευτών ιατρών μέχρι 30-3-14 και όχι των ΙΔΕ. Σε αρνητική απάντηση, θα είναι αδύνατη η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ από τα Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

Η Πρόεδρος                              Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                   Γεώργιος Σκρουμπής

Κοινοποίηση:

1.      ΠΙΣ, Ιατρικοί Σύλλογοι

2.      Μέλη μας

3.      ΜΜΕ