Δελτίο Τύπου: Άμεση γνωστοποίηση του ατομικού ανώτατου ορίου ανά πάροχο, των δαπανών του νομού για το 2013 και αίτημα για αύξηση του προϋπολογισμού του Νομού Αχαΐας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 8745/1-9-2014

Προς Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κ. Κοντό Δημήτριο

                             

ΘΕΜΑ: Άμεση γνωστοποίηση του ατομικού ανώτατου ορίου ανά πάροχο, των δαπανών του νομού για το 2013 και αίτημα για αύξηση του προϋπολογισμού του Νομού Αχαΐας

 

κ. Πρόεδρε,

Με την δημοσίευση της υπ’ αριθμόν ΦΕΚ 2243Β’ Υπουργικής Απόφασης περί των μέτρων ελέγχου συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργαστηριακών εξετάσεων, ορίζεται το ατομικό ανώτατο όριο αποζημιούμενης δαπάνης ανά εργαστηριακή μονάδα ή κλινικοεργαστηριακό ιατρείο, με αναδρομικότητα από 01-01-2014. Μήνας Σεπτέμβριος και ακόμη να γνωστοποιηθεί στους συνεργάτες ιατρούς το όριο αυτό, γεγονός που προκαλεί συστηματική οικονομική ζημία σε αυτούς, από τον Ιανουάριο ως και κατά τον μήνα Αύγουστο. Για πόσο ακόμη θα συνεχιστεί αυτή η ληστρική τακτική εις βάρος των παρόχων;

Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι κατά τη έκδοση της εν λόγω Υ.Α., ενώ δόθηκαν τα στοιχεία του κλειστού προϋπολογισμού ανά νομό για το 2014, παραλείπονται ευσχήμως να δοθούν τα αντίστοιχα στοιχεία αιτούμενων δαπανών για το 2013, ώστε να αποφευχθεί ο αδρός υπολογισμός του ανώτατου ορίου και του ύψους της περικοπής.

Από τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία, προκύπτει μεσοσταθμικά ότι ένα 15-20% των πραγματοποιηθέντων διαγνωστικών ελέγχων που διενεργείται στις ιδιωτικές διαγνωστικές μονάδες του Νομού Αχαΐας, εκτελείται σε επισκεπτόμενο πληθυσμό όμορων νομών της Νοτιοδυτικής Ελλάδας (νομός Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, νησιά Ιονίου πελάγους).

Ζητούμε άμεσα:

  1. την γνωστοποίηση του ατομικού ανώτατου ορίου ανά πάροχο
  2. την γνωστοποίηση του ύψους των δαπανών για τον Νομό Αχαίας κατά το έτος 2013
  3. διορθωτική αύξηση του προϋπολογισμού του Νομού Αχαίας κατά 15-20%.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η Πρόεδρος                                     Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου                    Γεώργιος Σκρουμπής

Κοινοποίηση: Υπουργός Υγείας

                                  ΕΟΠΥΥ Περιφερειακή Διεύθυνση Αχαίας

                                  ΠΙΣ και Ιατρικούς Συλλόγους