Δήλωση Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Αρ. Πρωτ.: 837/14-2-2022

Δήλωση Προέδρου Ιατρικού Συλλόγου Πατρών

 

Η προάσπιση του ιατρικού έργου και του ιατρικού σώματος αποτελεί θεμελιώδη θεσμική υποχρέωση των Ιατρικών Συλλόγων, με ανώτερο σκοπό να μην κλονισθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεράποντες ιατρούς και στα Νοσοκομεία.

 

Άννα Μαστοράκου

 Πρόεδρος ΙΣΠ

Α’ Αντιπρόεδρος ΠΙΣ