Αφίσες με οδηγίες προς ασθενείς για ιατρεία και εργαστήρια

Υπενθυμίζονται :

ΠΙΣ: OVID-19_ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ & ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ 14-3-2020

ΠΙΣ: επισημάνσεις για εξυπηρέτηση πολιτών από ιατρεία – εργαστήρια 17/3/2020

Χρησιμοποιήστε τις αφίσες

ΑΦΙΣΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙA.pdf

ΑΦΙΣΑ ΙΑΤΡΕΙΑ.pdf