Αποστολή υλικών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς και τους Ιατρικούς Συλλόγους της Θεσσαλίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.:  4035/26-9-2023

«Αποστολή υλικών πρώτης ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς και τους Ιατρικούς Συλλόγους της Θεσσαλίας».

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών κατόπιν των δυσάρεστων γεγονότων που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και των δυσμενών συνεπειών που αυτές επέφεραν στον πληθυσμό, συγκέντρωσε στα γραφεία του και απέστειλε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, ρουχισμό και είδη καθαρισμού) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τα μέλη μας και λοιπούς πολίτες για τη συνεισφορά τους.

Επιπλέον κατέθεσε χρηματικό ποσό στους τέσσερις Ιατρικούς Συλλόγους Θεσσαλίας με σκοπό την προμήθεια αναγκαίου υγειονομικού ή άλλου υλικού που κρίνεται απαραίτητο την τρέχουσα περίοδο.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου          Γεώργιος Πατριαρχέας