Απαντητική επιστολή του ΕΟΠΥΥ σε ερώτηματα που τέθηκαν από τον Ι.Σ.Π.

Δείτε την επιστολή του ΕΟΠΥΥ