Αριθ. Πρωτ.: 9304
Πάτρα: 7-12-2012

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ

Κε Πρόεδρε,

Λάβαμε γνώση της υπ’αριθμ. πρωτ. 49976/5-12-2012 απόφασης του ΕΟΠΥΥ περί της ισοπεδωτικής μείωσης των τιμών των εργαστηριακών εξετάσεων (κρατικό τιμολόγιο καθηλωμένο από το 1991) που επιβλήθηκε αιφνιδιαστικά, χωρίς την εξασφάλιση των νόμιμων διαδικασιών κοστολογικής αποτίμησης και δίχως πρωθύστερη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς. Αυτή η απόφαση έχει θορυβήσει όλους τους εργαστηριακούς και κλινικοεργαστηριακούς ιατρούς της περιοχής ευθύνης μας, οι οποίοι βιώνουν καθημερινά το φάσμα της χρεοκοπίας λόγω της πολύμηνης στάσης πληρωμών του οργανισμού προς όλους τους συμβεβλημένους ιατρούς, που
παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και εξυπηρετούν τις ανάγκες 10 εκ Ελλήνων ασφαλισμένων.

Η πάγια τακτική του οργανισμού της συρρίκνωσης των αποζημιώσεων των ιατρικών υπηρεσιών υγείας που αποτελούν μικρή ποσοστιαία αναλογία του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ, δρα εις βάρους της αξιοπιστίας των διενεργούμενων εξετάσεων και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας και επιχειρεί να επιβάλει με οικονομικούς όρους την υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που παρέχει ο Οργανισμός στο σύνολο των ασφαλισμένων της χώρας, εισάγοντας τριτοκοσμικές συνθήκες στην άσκηση της ιατρικής, πράγμα απαράδεκτο, αντιδεοντολογικό και ανεπίτρεπτο από επιστημονικής άποψης.

Εκτός αυτού, οφείλουμε εκ του θεσμικού μας ρόλου, να επιστήσουμε την προσοχή ότι η διοίκηση του Οργανισμού από την αρχή της λειτουργίας του, παραβιάζει συστηματικά το πλαίσιο της νομιμότητας και της χρηστής διαχείρισης όσον αφορά τα κάτωθι θέματα:

  1. Συστηματική στάση πληρωμών των ιατρικών υπηρεσιών υγείας με παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων του Οργανισμού πέραν του ορίου των 45 ημερών.
  2. Ανισότιμη αποπληρωμή των παρόχων Υγείας του οργανισμού, πολιτική που δρα εις βάρους του ιατρικού σώματος που παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου στα ιδιωτικά ιατρεία και που υπό-αμείβονται για τις υπηρεσίες που παρέχουν για την εξυπηρέτηση των αναγκών 10 εκ Ελλήνων ασφαλισμένων.
  3. Διοικητική αδράνεια και καθυστέρηση στην υπογραφή των συμβάσεων του οργανισμού με τους παρόχους υγείας.
  4. Διοικητική αδράνεια και καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της τελικής εκκαθάρισης του 10% των δεδουλευμένων αμοιβών.
  5. Διοικητική αδράνεια και καθυστέρηση στην αποτίμηση του συνολικού και ατομικού χρέους του Οργανισμού, ως καθολικού διαδόχου των πρώην ταμείων, προς όλους τους ιατρούς και αμέλεια στη διενέργεια των αντίστοιχων λογιστικών ελέγχων εκκαθάρισης των εντολών, που είναι στοιβαγμένες επί 2 έτη στις αποθήκες των αντίστοιχων πρώην περιφερειακών διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ.
  6. Δαιδαλώδης γραφειοκρατική διαδικασία εκκαθάρισης και απόδοσης δαπανών με συστηματική υπερημερία και δημιουργία ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους παρόχους του ΕΟΠΥΥ.

Η πάγια τακτική περικοπών στις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας εκ μέρους της διοίκησης του Οργανισμού, ουδόλως συνάδει με τις εξαγγελίες της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας περί της διαφύλαξης των όρων ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και της κατηγοριοποίησης αυτών.

Η ποιότητα στην Ιατρική, κε Πρόεδρε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με ανελαστικό κόστος, το οποίο δεν προτίθεται δια των διαφαινομένων, να αναλάβει ο Οργανισμός.
Η εφαρμοζόμενη πολιτική υγείας οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην οικονομική εξαθλίωση του ιατρικού σώματος και σε μαζική ανθρωπιστική κρίση.
Αξιώνουμε:

  1. την άμεση ανάκληση της υπ’ αριθ. πρωτ. 49976/05-12-2012 απόφασης του ΕΟΠΥΥ με τη νόμιμη διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών μας
  2. την άμεση ενεργοποίηση όλων εκείνων των διοικητικών νόμιμων πράξεων που θα οδηγήσουν στην τελική εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των ληξιπρόθεσμων χρεών των ταμείων προς όλους τους ιατρούς με στόχο τη σύντομη απόδοση τους όταν παραληφθεί το πακέτο στήριξης
  3. την άμεση απόδοση των ληξιπρόθεσμων χρεών του ΕΟΠΥΥ προς τους συμβεβλημένους Ιατρούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Απόστολος Σωτηρούδης
O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ανδρέας Μαζαράκης

Κοινοποίηση:
1. Υπουργός Υγείας
2. Αν. Υπουργός Υγείας
3. Υπουργός Οικονομικών
4. Μέλη μας