Ανεπαρκής αριθμητικά η ιατρική στελέχωση των τοπικών μονάδων υγείας στην περιοχή μας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. πρωτ.:  6767/15-9-2017

 

Με τη λήξη της προκήρυξης θέσεων ιατρικού δυναμικού για τις σχεδιαζόμενες 10 ΤΟ.Μ.Υ. στην περιοχή μας, ζητήθηκαν σχετικές βεβαιώσεις του ΙΣΠ από ιατρούς, ως εξής:

Για την προκήρυξη 40 ιατρών γενικής ιατρικής ή παθολογίας, ζήτησαν βεβαίωση συνολικά 16 ιατροί (40%), ήτοι 10 γενικοί ιατροί και 6 παθολόγοι.

Για την προκήρυξη 10 θέσεων για παιδιάτρους, αιτήθηκαν και έλαβαν βεβαίωση 13 παιδίατροι.

Δεν είναι γνωστό εάν όλοι οι αιτούντες υπέβαλαν και ηλεκτρονική αίτηση κατά τη διάρκεια της προκήρυξης ούτε αν όλοι οι αιτούντες ενδιαφέρονται για θέση στις τοπικές ΤΟ.Μ.Υ.

Αναζητούνται ακόμη οι δομές που θα φιλοξενήσουν τις τοπικές μονάδες υγείας, δεν είναι γνωστό πως θα καλυφθεί το κόστος συντήρησης και ποιες θα είναι οι προδιαγραφές.

Προκύπτουν ερωτήματα για το εάν θα λειτουργήσουν όλες οι ΤΟ.Μ.Υ. και εάν ναι, με ποιο ωράριο λειτουργίας.

Οι ανάγκες των πολιτών σε υπηρεσίες ΠΦΥ παραμένουν ακάλυπτες σε μεγάλο βαθμό, καθιστώντας επιβεβλημένη την άμεση τροποποίηση του πολιτικού σχεδιασμού της μεταρρύθμισης.

Η Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος           Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου  Γεώργιος Σκρουμπής   Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Ανεπαρκής αριθμητικά η ιατρική στελέχωση των τοπικών μονάδων υγείας στην περιοχή μας