Αναστολή εκτέλεσης παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ από τον διαγνωστικό τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 3564/12-6-2019

Θέμα: Αναστολή εκτέλεσης παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ από τον διαγνωστικό τομέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών ενημερώνει για την απόφαση που λήφθηκε σε σύσκεψη στον ΙΣΑ, του Συντονιστικού Οργάνου των Φορέων ΠΦΥ και των μεγάλων Ιατρικών Συλλόγων, σε ότι αφορά στη μορφή των κινητοποιήσεων του κλάδου του εργαστηριακού τομέα με την επ’ αόριστον αναστολή εκτέλεσης παραπεμπτικών του ΕΟΠΥΥ από αύριο Πέμπτη 13/6/2019, ως ύστατη λύση βιωσιμότητας των εργαστηριακών δομών. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε με συνέλευση εργαστηριακού τομέα που διενεργήθηκε στα γραφεία του ΙΣΠ.

Οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται καταβάλλοντας στο συμβεβλημένο εργαστήριο το αντίτιμο που αναγράφεται στο παραπεμπτικό παρακλινικών εξετάσεων και αφορά ΣΤΟ 85% ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟΥ του ΕΟΠΥΥ.

Θα τους χορηγείται από το εργαστήριο, αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό με το αναγραφόμενο ποσό, προκειμένου να αιτηθούν την είσπραξη, με την κατάθεση του παραπεμπτικού προς τον Οργανισμό.

Ο ασθενής θα απαλλάσσεται από την καταβολή του 15% της συμμετοχής του παραπεμπτικού.

Συνιστάται στα μέλη μας η άσκηση κοινωνικής πολιτικής κατά την κρίση των ιατρών και κατά περίπτωση, στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας για την εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων με χρόνιες βαριές ασθένειες.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Η Πρόεδρος                                      Γραμματέας

 

   Άννα Μαστοράκου                       Γεώργιος Πατριαρχέας

 

Δελτίο τύπου – Αναστολή εκτέλεσης παραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ από τον διαγνωστικό τομέα