Ανάγκες Νοσοκομείου αναφοράς COVID-19 και ανάπτυξη καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής του ΠΓΝΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 4153/17-7-2020

«Ανάγκες Νοσοκομείου αναφοράς COVID-19 και ανάπτυξη καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής του ΠΓΝΠ»

 

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πάτρας, εδώ και πολύ καιρό και στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου, υπήρξε αρωγός και πρωτοπόρος στη διεκδίκηση της ταχείας και ασφαλούς επαναλειτουργίας της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, γνωρίζοντας και αναγνωρίζοντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιφέρειας.

Από την πρώτη στιγμή τόνισε ότι αυτή η επανέναρξη θα πρέπει να γίνει σε υγιείς βάσεις – εχέγγυο σωστής λειτουργίας και μακροημέρευσης. Η ορθή επαναλειτουργία απαιτεί, εκτός από τον εξοπλισμό και χώρο εγκατάστασης, το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ήδη ο χώρος προετοιμάζεται για την εγκατάσταση της Καρδιοθωρακοχειρουργικής και Αγγειοχειρουργικής κλινικής και ο εξοπλισμός βρίσκεται σε φάση προμήθειας. Όπως επίσης έχει δεσμευθεί η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, για την επαναλειτουργία και ανάπτυξη της Καρδιοθωρακοχειρουργικής Κλινικής, αναμένεται η ολοκλήρωση πρόσληψης του απαιτούμενου προσωπικού.

Ταυτόχρονα όμως με την επαναλειτουργία μιας απαραίτητης για την ευρύτερη περιφέρεια κλινικής, θα πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη υποστήριξης και ενίσχυσης σημαντικών τμημάτων για τη λειτουργία του ΠΓΝΠ.

Σημαντική προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην επαρκή στελέχωση της ΜΕΘ του ΠΓΝΠ, καθώς και στην αύξηση των κλινών νοσηλείας της. Είναι επιτακτική και άμεση η ανάγκη ενίσχυσής της, τόσο για πιθανά νέα κρούσματα COVID – 19, όσο και για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς που χρήζουν εντατικής θεραπείας και για τους οποίους δεν επαρκεί ο μικρός – συγκριτικά με τη περιοχή ευθύνης – αριθμός λειτουργουσών κλινών ΜΕΘ του ΠΓΝΠ.

Ταυτόχρονα θα πρέπει να επισημανθεί η ανάγκη ενίσχυσης, συνολικά, του Χειρουργικού Τομέα του ΠΓΝΠ. Η ανάγκη διαχείρισης των μεγάλων λιστών αναμονής – όσο και κυρίως η συνέχεια και ενίσχυση των τριτοβάθμιων υπηρεσιών που παρέχει – επιβάλλουν την πλήρη ανάπτυξη όλων των χειρουργικών αιθουσών. Αυτό απαιτεί την περαιτέρω ενίσχυση με ιατρούς αναισθησιολόγους και νοσηλευτικό προσωπικό.

Πιστεύουμε ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι κομβικής σημασίας για τη θωράκιση και ενίσχυση του ΠΓΝΠ, ως σημαντικού πυλώνα παροχής δημόσιων υπηρεσιών υγείας στη Δυτική Ελλάδα.

Αναμένοντας τις απαραίτητες ενέργειες, παρακολουθούμε τις εξελίξεις, όπως επιτάσσει ο θεσμικός ρόλος μας.

Η Πρόεδρος             Ο Αντιπρόεδρος          Ο Γραμματέας

 

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας