Ακάλυπτος ο πληθυσμός από οικογενειακούς ιατρούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αρ. Πρωτ.: 1171/20-2-2018

 

Θέμα: «Ακάλυπτος ο πληθυσμός από οικογενειακούς ιατρούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα»

Μετά τη λήξη της προκήρυξης των νέων συμβάσεων του ΕΟΠΥΥ με τους οικογενειακούς ιατρούς, παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις ιατρών, προς τον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών, για τη χορήγηση των απαραίτητων δικαιολογητικών

Ζητήθηκαν και εκδόθηκαν 21 βεβαιώσεις, για συνολικά 39 θέσεις της προκήρυξης:

Συγκεκριμένα σε:

13 παθολόγους,

3 γενικούς ιατρούς και

5 παιδιάτρους.

Δεν είναι γνωστό εάν έχουν υποβληθεί οι αντίστοιχες ηλεκτρονικές αιτήσεις στον ΕΟΠΥΥ.
Σημειώνεται ότι 5 εξ’ αυτών των συναδέλφων είχαν αιτηθεί σχετική βεβαίωση για συμμετοχή και στην προκήρυξη των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟ.Μ.Υ.).

Αυτή την περίοδο έχουν κληθεί από την 6η ΥΠΕ, 14 ιατροί που είχαν υποβάλει αίτηση στην προκήρυξη των ΤΟ.Μ.Υ., να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά για πρόσληψη και ανάληψη υπηρεσίας σε 2 ΤΟ.Μ.Υ., ενώ πολλοί έχουν ήδη παραιτηθεί από τη συγκεκριμένη προκήρυξη, καθώς υπάρχει θολό χρονοδιάγραμμα στην υλοποίηση της πλήρης λειτουργίας των δομών.

Τονίζεται ότι ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη 10 ΤΟ.Μ.Υ. περιελάμβανε 50 θέσεις οικογενειακών ιατρών: 40 γενικούς ιατρούς/παθολόγους και 10 παιδιάτρους).

Εφιστούμε την προσοχή στους εμπνευστές της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ ότι οι υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού δεν καλύπτονται με το προαναφερόμενο ιατρικό δυναμικό. Τα Νοσοκομεία με τους ασφυκτικούς κλειστούς προϋπολογισμός και την υποστελέχωσή τους, αδυνατούν να σηκώσουν το βάρος των αυξανόμενων κενών στην ΠΦΥ.

 

Η Πρόεδρος            Ο Αντιπρόεδρος         Ο Γραμματέας

Άννα Μαστοράκου Γεώργιος Σκρουμπής Γεώργιος Πατριαρχέας

Δελτίο τύπου – Ακάλυπτος ο πληθυσμός από οικογενειακούς ιατρούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα