Αιφνίδιος αποκλεισμός κλινικοεργαστηριακών ειδικοτήτων από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Αρ. Πρωτ.: 4628

Πάτρα: 24/5/2013

Προς γραφείο Προέδρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΘΕΜΑ: Αιφνίδιος αποκλεισμός κλινικοεργαστηριακών ειδικοτήτων από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Κε Πρόεδρε,

Είμαστε αποδέκτες αναφορών από συναδέλφους που ασκούν κλινικοεργαστηριακές ειδικότητες (ακτινολόγοι, πυρηνικοί ιατροί, κλπ) που αιφνιδίως διαπίστωσαν ότι έχει αποκλειστεί η πρόσβασή τους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (eperscription).

Σε επικοινωνία με την ΗΔΙΚΑ, λάβαμε απάντηση ότι «με έγγραφο του ΕΟΠΥΥ με αρ πρωτ 673 κλειδώθηκαν όλοι οι λογαριασμοί των εργαστηριακών ιατρών».

Σας γνωστοποιούμε ότι αυτή η απόφαση αντιβαίνει στο νομικό πλαίσιο περί κλινικοεργαστηριακών ειδικοτήτων και παρεμποδίζει το επιστημονικά και νομοθετικά τεκρμηριωμένο ιατρικό έργο, όσον αφορά τη διαγνωστική προσπέλαση, την παρακολούθηση και τη θεραπεία χρόνιων ασθενών όπως ογκολογικοί ασθενείς, καρδιοπαθείς, θυρεοειδοπαθείς, κλπ, δημιουργώντας μεγάλη αναστάτωση και οξύ πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση των ασθενών στην ενδεδειγμένη νοσολογική αντιμετώπιση.

Παρακαλείστε όπως μεριμνήσετε για την άμεση ανάκληση της απόφασης.

Μετά τιμής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαστοράκου Άννα                                         Σκρουμπής Γεώργιος

Κοινοποίηση: Μέλη μας, Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο,  Ιατρικοί Σύλλογοι.