Έλεγχος Πίστωσης Τραπεζικών Λογαριασμών για Πληρωμή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών ΟΠΑΔ

Αρ. Πρωτ.: 6512

Πάτρα: 2/8/2013

Προς

Τους Ιατρούς

Μέλη του Συλλόγου μας

Που ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Μετά από συντονισμένες κινήσεις και πίεση σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο, χθες ξεκίνησε η πίστωση των λογαριασμών των γιατρών με τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών του πρώην ΟΠΑΔ. 

 Επειδή σε άλλες περιοχές φαίνεται ότι δεν έχουν δρομολογηθεί πληρωμές  ή εμφανίζονται περιπτώσεις μη αντιστοίχισης των καταβληθέντων ποσών, παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ελέγξουν τους λογαριασμούς τους:

 1. για την κατάθεση του ποσού και 

 2.  την αντιστοίχιση του καταβληθέντος ποσού με το ποσό του εκδοθέντος Τ.Π.Υ.

(τιμολογίου παροχής υπηρεσιών),  μετά την αφαίρεση των νόμιμων παρακρατήσεων.

 Για οποιαδήποτε διαφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσετε στα κεντρικά του τοπικού ΕΟΠΥΥ ( πρώην ΥΠΑΔ ), τηλέφωνα επικοινωνίας: 2610361310-1.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαστοράκου Άννα                                         Σκρουμπής Γεώργιος

 Δείτε το επίσημο έγγραφο