Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” του Πάντειου Πανεπιστημίου ΚΕΔΙΒΙΜ

Το πρόγραμμα “Διοίκηση Μονάδων Υγείας” υλοποιείται από το Πάντειο Πανεπιστήμιο ΚΕΔΙΒΙΜ σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Easy Education, είναι 450 ωρών και διαρκεί 9 μήνες.

Η επιμόρφωση βασίζεται στον σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διοίκηση των σύγχρονων μονάδων υγείας.

Έναρξη τμήματος 5 Οκτώβρη!

Το πρόγραμμα απευθύνεται:
– Σε εν δυνάμει εργαζόμενους ή εργαζόμενους / στελέχη Υπηρεσιών Υγείας, α΄ και β΄ βαθμού (ΠΕ, ΤΕ) και συγκεκριμένα σε προϊσταμένους, υποδιευθυντές, διευθυντές & σε όσους απασχολούνται σε διευθύνσεις / τμήματα Προσωπικού Υπηρεσιών Υγείας, ή σε υπαλλήλους/ στελέχη οι οποίοι από θέση ευθύνης εποπτεύουν, συντονίζουν ή είναι υπεύθυνοι ομάδων και έργων σε Υπηρεσίες Υγείας.
– Σε άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στον χώρο της διοίκησης μονάδων υγείας.
– Σε οικονομολόγους και αποφοίτους διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης μονάδων υγείας.
– Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.

Για Εγγραφές: Εγγραφές

Για Πληροφορίες: Πληροφορίες