Όρια συνταγογράφησης ανά ιατρό που συνταγογραφεί για τον ΕΟΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ – ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΙΑΤΡΟ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΕΟΠΥΥ