ΦΕΚ 6398/31-12-2021 τΒ Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης αναδρομικών στους ασκούντες καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως 1.4.2020

Διαδικασία καταβολής αποζημίωσης αναδρομικών στους ασκούντες καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2019 έως 1.4.2020.