ΦΕΚ 4586/16-10-2020 τΒ Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του ΕΟΠΥΥ έτους 2020 για υπηρεσίες από συμβεβλημένους παρόχους

Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 61931/14-10-2020 Επιτρεπόμενα όρια δαπανών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) έτους 2020, για παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους και για την παροχή ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων ειδικής διατροφής από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς/προμηθευτές.

Δείτε το ΦΕΚ