ΦΕΚ 2315_19-6-2018 τ.Β΄  Νέος Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του ΕΟΠΥΥ

ΦΕΚ 2315_19-6-2018 τ Β Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας ΕΟΠΥΥ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΟΣ :

Νέος ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ- ΦΕΚ 4898/1-11-2018 τΒ΄