ΦΕΚ 2267/16-4-2024 τΒ Ρύθμιση είσπραξης clawback ΕΟΠΥΥ έτους 2021

Ρύθμιση είσπραξης του ποσού της αυτόματης επιστροφής (clawback) των παρόχων υγείας της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 4172/13 (Α’ 167) του ΕΟΠΥΥ για το έτος 2021.