ΦΕΚ 141/3-8-2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ άρθρο 52 παρ. 4

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

ΦΕΚ 141 _3-8-2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠ ΑΟΡΙΣΤΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΟΠΥΥ άρθρο 52 παρ 4