ΦΕΚ σύστασης επιτροπής αξιολόγησης ΕΟΠΥΥ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ΦΕΚ:

ΦΕΚ Απόφαση 1 Επιτροπής Αξιολογησης του ΕΟΠΥΥ 25-11-13