ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ.Γ. ΓΙΑ ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΛ.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την εγκύκλιο:

ΕΟΠΥΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ.Γ. ΓΙΑ ΑΜΚΑ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΛ.ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 23-03-2018