Υπουργείο Υγείας: ”Διαδικασία εφαρμογής Ν. 4238/2014 – Διευκρινήσεις για την έναρξη λειτουργίας των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ.”

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_YYKA για διαδικασία εφαρμογή ΠΕΔΥ – έναρξη λειτουργίας Μονάδων Υγείας