Υπουργείο Εθνικής Άμυνας-Δ/νση Υγειονομικού: Υγειονομική Περίθαλψη (Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση Φαρμάκων στους Ασφαλισμένους ΥΠΕΘΑ – Εκτέλεση Συνταγών Φαρμάκων)