ΤΥΠΕΤ: Δίμηνη παράταση υποχρεωτικής εφαρμογής θεραπευτικών πρωτοκόλλων

Δείτε την ανακοίνωση όπως μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ: