ΤΥΠΕΤ: Έναρξη εφαρμογής συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης παρακλινικών εξετάσεων ιατρικών πράξεων & φυσικοθεραπειών

Δείτε την ανακοίνωση: