ΤΣΑΥ: Νέα εγκύκλιος ρύθμισης οφειλών

Διαβάστε εδώ τη νέα εγκύκλιο για τη ρύμθιση

———————–

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αίτηση για πάγια ρύθμιση

Αίτηση για νέα αρχή