Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ): Σχετικά με θεραπευτικά πρωτόκολλα

Επειδή η εφαρμογή των πρωτοκόλλων αυτών για τους ασφαλισμένους του ΤΥΠΕΤ θα έχει ισχύ από 01/07/2021, κρίνεται απαραίτητο, να γίνει μια σχετική υπενθύμιση , ούτως ώστε να γίνουν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες, καθώς αυτές πραγματοποιούνται σταδιακά. Σκοπός αυτής της υπενθύμισης είναι, οι ρυθμισμένοι υπό αγωγή ασθενείς, την 01/07/2021 να βρίσκονται στο κατάλληλο βήμα φαρμακευτικής αγωγής.