Παράταση συμβάσεων με συμβεβλημένους παρόχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., λόγω ρυθμίσεων COVID-19, έως και την 31η Δεκεμβρίου έτους 2023