Παράταση συμβάσεων ιατρών ΕΟΠΥΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΟΠΥΥ 30-12-2014

Σύμφωνα με τον νόμο 4316 (ΦΕΚ 270 Α΄/24-12-2014) παρατείνονται οι συμβάσεις των θεραπευτών ιατρών και όσων εντάχθηκαν στο δίκτυο των συμβεβλημένων με τον ΕΟΠΥΥ με τις διατάξεις του άρθρου 182 παράγραφος 6 του νόμου 4261/2014 (Α΄107) για μέγιστη διάρκεια 6 μηνών, μέχρι τις 30.6.2015.

 

Παράταση συμβάσεων ιατρών 30-12-2014