Οδηγίες προς Περιφ. Δ/νσεις ΕΟΠΥΥ για εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών συμβεβλημένων παρόχων υγείας του ΟΠΑΔ

ΕΟΠΥΥ

Αθήνα, 08/04/2013
Αρ. Πρωτ.: 280

Προς:
Όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
του ΕΟΠΥΥ

ΘΕΜΑ: “Οδηγίες για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών συμβεβλημένων παρόχων υγείας του ΟΠΑΔ.”

Σχετικό: ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΥΥ/Φ1 / 8 / 13-03-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την εκκαθάριση των ληξιπρόθεσμων οφειλών συμβεβλημένων παρόχων υγείας του ΟΠΑΔ.
Λόγω του κατεπείγοντος, την παρούσα στιγμή θα αντιμετωπιστούν όλες οι δαπάνες των παρόχων υγείας με πρόχειρο λογιστικό έλεγχο – απόδοση δηλαδή ποσοστού 90% μετά την αφαίρεση της προβλεπόμενης ανά κατηγορία παρόχων έκπτωσης – και θα πληρωθούν κατά τη συνήθη διαδικασία. Όσον αφορά πλήρως εκκαθαρισμένους λογαριασμούς, το εναπομείναν υπόλοιπο θα ενταλματοποιηθεί από τις κατά τόπους υπηρεσίες, κατόπιν σχετικών οδηγιών που θα αποσταλούν.
Το θέμα της αντιμετώπισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τίθεται σε απόλυτη προτεραιότητα μαζί με την αντιμετώπιση των παροχών των ασφαλισμένων, ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων που έχουν επαναλαμβανόμενες δαπάνες.
Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Διευθύνσεων, να συνδράμουν το έργο του Τμήματος Παροχών της Διεύθυνσης τους με όλες τους τις δυνάμεις διαθέτοντας προσωρινά υπαλλήλους άλλων τμημάτων.
Σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, που ακολουθούν, στη παρούσα φάση δεν απαιτείται να προσέλθουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις οι πάροχοι υγείας για να προσκομίσουν τιμολόγια, ασφαλιστικές/φορολογικές ενημερότητες, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π.
Θα ακολουθήσουν συμπληρωματικές οδηγίες με επόμενο έγγραφο, για την οριστικοποίηση και την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών (εκχωρήσεις, factoring κλπ) καθώς και οδηγίες προς τους προμηθευτές για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση.

Το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ_08.04.2013