Λιμενικό Σώμα: Εφαρμογή της συνταγογράφησης με δραστική ουσία

Σύμφωνα με το υπ’ αρ. 743.10-4/13/23-1-2013 έγγραφο του Λιμενικού Σώματος οι γιατροί υποχρεούνται να συνταγογραφούν με βάση τη δραστική ουσία.

Έγγραφο Λιμενικού σε pdf