Λιμενικό Σώμα – Ελλ. Ακτοφυλακή: Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών – Στοιχεία αποστολής δικαιολογητικών Υγειονομικών Δαπανών

Εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών – Στοιχεία αποστολής δικαιολογητικών
Υγειονομικών Δαπανών

Δείτε το έγγραφο όπως μας κοινοποιήθηκε από τον ΠΙΣ