Λιμενικό Σώμα: Αναβολή Ένταξης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

Αναβολή Ένταξης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης για τους ασφαλισμένους του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής»