ΚΥΡΩΣΗ ΠΝΠ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕΧΡΙ 30/06/2016 (ΦΕΚ 18/15-2-2016 τΑ)

Δείτε το ΦΕΚ: Ν 4366 ΦΕΚ -18- 15-2-2016 τΑ – ΚΥΡΩΣΗ ΠΝΠ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΟΠΥΥ ΜΕΧΡΙ 30-06-2016