Κατάργηση της υφιστάμενης διαδικασίας προελέγχου ιατρικών φακέλων ΚΕ.Π.Α.

ΝΟΜΟΣ και ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ