Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας επιλογής οικογενειακών ιατρών προκειμένου να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ καθώς και του τρόπου και του περιεχομένου των παρεχόμενων υπηρεσιών (ΦΕΚ 39/17-1-2018 τ.Β΄)

Δείτε το ΦΕΚ: ΦΕΚ 39_17-1-2018 τΒ ΕΟΠΥΥ-Προκήρυξη-θέσεων-οικογενειακών-ιατρών